Rzeczoznawca
mgr inż. arch. Marek Góra


rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych (upr. 56-BO/00; 39-BP/03)
Uzgadnianie projektów budowlanych i technicznych pod względem zgodności z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi.
Doradzanie.


rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (upr. GIP-375/99 w grupach: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
Uzgadnianie projektów budowlanych i technicznych pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.
Doradzanie.


rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej (upr. 2/KKK/2011)
Wykonywanie opinii i ekspertyz budowlanych, sprawdzanie projektów budowlanych i technicznych.
Doradzanie.

projektowanie i realizacje
rzeczoznawca    projektowanie    realizacje    kontakt    dojazd    home

Kadeska Art